Pogorzelec Jesiotr - Rejmanowska & Partnerzy

Kontakt

POGORZELEC JESIOTR - REJMANOWSKA & PARTNERZY
Radcowie Prawni
 
adres: ul. Kiwerska 33A, 01-682 Warszawa,
 
tel.: + 48 22 864 21 35, faks: +48 22 327 16 42
 
 
NIP: 5252382914
 
REGON: 140785395
 
KRS:0000268551, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego